Padise Tall

Müügihobused

Qatar Rouge, tori, s. 2019,
Querido x Hennessy- Hermelin
Pikem põlvnemine

Eakohaselt käsitletud. Kasvab u.  168 cm. Koolisõidusuunaline. 
Info: Liis Ira, 5064344.